Aydınlatma Metni

AMAÇ

İşbu Aydınlatma Metni; Kerem Utku Örer’e ait kişisel Blog’u (“utkuorer.com.tr“) ziyaret ettiğiniz ve Blog üzerinden etkileşim kurduğunuz takdirde işlenen kişisel veriler ve kullanılan çerezler hakkında sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

ÇEREZLER

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Blog’a erişim sağladığınız ve çerezleri engellemediğiniz takdirde:

 • WordPress çerezleri aracılığıyla, sitenin etkin olarak çalışması sağlanmaktadır.
 • Google Analytics ve JetPack çerezleri aracılığıyla, anonim olarak site trafiği ve performansı ölçülmektedir.
 • Polylang çerezleri aracılığıyla, anonim olarak dil tercihiniz kaydedilerek internet sitesi buna uygun olarak çalışmaktadır.
 • Blog içeriğinde yer alan paylaşım butonlarını kullandığınız ya da gömülü içeriklere eriştiğiniz takdirde üçüncü taraf internet sitelerinin ve uygulamalarının Çerezler’i kullanması ve kişisel verilerinizi işlemesi söz konusu olabilir.

Çerezler hakkında detaylı bilgi almak ve Çerezleri nasıl sileceğinizi öğrenmek için şu internet sitesini ziyaret ediniz: https://www.aboutcookies.org/

Blog’ta herhangi bir ürün/hizmet sunumu yapılmamakta, Blog üzerinden ticari kazanç sağlanmamaktadır. Dolayısıyla, Çerezler’in kullanılmasını istemiyorsanız bunları engelleniz ya da Blog’a erişim sağlamamanız gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLER

Blog üzerinden (yukarıda Çerezler ile ilgili açıklama saklı kalmak üzere) açık rızaya dayalı olmayan (bizzat tarafınızca paylaşılmayan) hiçbir kişisel veri işlenmemektedir.

Blog üzerinde yer alan formları doldurduğunuz veya gönderilere yorum yaptığınız takdirde:

 • Form/Yorum üzerinden paylaştığınız Ad – Soyad, E-Posta bilgisi ve formda ya da yorumda yer verdiğiniz diğer içerikler ile IP adresiniz WordPress tarafından kaydedilmektedir.

Blog’a abone olduğunuz takdirde:

 • Blog üzerindeki işlemleriniz, ad – soyad, rumuz, e-posta, IP adresi bilgileriniz WordPress tarafından kaydedilmektedir.

Yukarıdaki hallerde kişisel verileriniz açık rıza hukuki nedenine dayalı olarak ve otomatik yollarla işlenmektedir.

Blog sunucuları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunmaktır. Ancak; WordPress, Google Analytics, JetPack ile Blog üzerinde yer alan paylaşım butonları ve gömülü içerikler aracılığıyla diğer üçüncü taraf internet siteleri etkileşim kurduğunuz takdirde kişisel verilerinizi kendi politikalarına uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında ya da yurt dışında işleyebilir.

HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Yasal şartları oluşmuş ise kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme,
 • Düzeltilen ya da imha edilen kişisel verilerinizle ilgili bu durumların, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde bu zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi; kimlik bilgilerinizi teyit edici bir belgeyle birlikte bilgi@utkuorer.com.tr adresine bir e-posta göndermek suretiyle tarafımıza bildirebilirsiniz. Usulüne uygun olarak iletilen talepleriniz yasal süresi içerisinde yanıtlandırılacaktır.

SON GÜNCELLEME: EKİM 2020

Av. Kerem Utku Örer