Category: Genel

Yargıtay İş Hukuku İlke Kararları

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından 30.01.2021 tarihinde düzenlenen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi İlke Kararları etkinliğine ilişkin almış olduğum notlardır. Etkinliğe Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş katılmıştır. İş...

2020

2020 Yılından Geriye Kalanlar

Her yılın bitişinde ve yenisinin başlangıcında olduğu gibi 2019 yılı biterken ve ileride 20’li yıllar olarak anılacak yıllar başlarken herkesin farklı hayalleri, planları, beklentileri ve hedefleri vardı. Ne var ki 2020 bunların hepsini unutturacak...

parasal sınırlar

HMK ve İYUK Parasal Sınırlar (2021)

Hukukumuzda pek çok hakkın kullanılması, dikkate alınmadığı takdirde ciddi hak kaybına yol açabilecek süre sınırlarına ve parasal sınırlara tâbidir. Parasal sınırlar, ilgili yasalarda belirlenmiş olsa da, bunlardan bazılarının yeniden değerleme oranına endekslenmesi nedeniyle her...

İnternet Kanunu Uyarınca Para Cezası Gerektiren Haller

5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN (“İnternet Kanunu“) içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve sosyal ağ sağlayıcılar bakımından idari para cezası ya...

Bir Adalet Aracı: Sosyal Medya Mahkemeleri

#XİçinAdalet, #YTutuklansın etiketleri; artık hangi sosyal medya aracında görürsek görelim şaşıramadığımız çağrılar olarak karşımıza çıkmakta… Kimi zaman vahşice işlenen bir cinayetin peşi sıra, faillerin gerektiği gibi cezalandırılması için; kimi zaman sümen altı edilmesinden endişelenilen...

gazeteden tarihe bakış

Gazeteden Tarihe Bakış

İstanbul Üniversitesi; gerek Cumhuriyet öncesine ait gerekse Cumhuriyet dönemine ait eser koleksiyonuyla Türkiye’nin en kıymetli kütüphanelerinden birine sahip. Türkiye’nin sınırlı sayıdaki derleme kütüphanelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ne, 1934 yılından bu yana ülkemizde yayınlanan...

Yeni AB Telif Hakları Düzenlemeleri Özgür İnterneti Tehdit Mi Ediyor?

Dijital tek pazar stratejisi doğrultusunda; telif hakları ile ilgili mevcut düzenlemelerine1 , dijital çağa uygun, birtakım değişiklikler getirmeyi hedefleyen2 Avrupa Birliği; söz konusu telif hakları düzenlemelerinin internet üzerinden yapılacak paylaşımlar bakımından özgürlükleri kısıtlayıcı nitelikte...

Adil Kullanım Noktası: Bir İleri İki Geri

Günümüzde, bir kısmına Türkiye’nin de mensup olduğu, bir çok uluslararası örgüt tarafından temel insan hakları arasında kabul edilen internet erişimi; ülkemizde hala olması gerekenden pahalı ve yavaş. Geçtiğimiz yıl, bu konuyla ilgili olumlu bir...