İdari Yargılama Usulü Kanunu Değişiklikleri

14/07/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7331 sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (“Kanun”) ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (“İYUK”) birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre:

  • İYUK m.10 kapsamında idareye yapılan başvurularda idarenin sükutuna bağlanan sonuçların gündeme gelmesi için geçmesi gerekli süre 60 günden 30 güne indirilmiştir.
  • İdarenin kesin cevap vermemesi halinde, kesin cevabın beklendiği ve dava açma süresinin işlemediği 6 aylık süre 4 aya indirilmiştir.
  • İYUK m.11 kapsamında üst makama ya da idari işlemi yapan idareye başvurularda idarenin cevap vermemesine bağlı sonuçların gündeme gelmesi için geçmesi gerekli süre 60 günden 30 güne indirilmiştir.
  • İYUK m.13 kapsamında tam yargı davası açmadan önce idareye başvurulması gereken hallerde idarenin cevap vermemesine bağlanan sonuçların gündeme gelmesi için geçmesi gereken süre 60 günden 30 güne indirilmiştir.
  • İYUK m.10, 11 ve 13 ile ilgili 14/07/2021 tarihinden önce yapılan başvurularda eski süreler uygulanmaya devam edecektir.
  • İdari yargı gerekçeli kararlarının 30 gün içinde yazılmasına dair hüküm yürürlüğe konmuştur

Kanun, İYUK ile ilgili yukarıda anılan maddeler bakımından 14/07/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kanun ile ilgili İstanbul Barosu tarafından yayınlanan karşılaştırma tablosu aşağıda yer almaktadır:

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir