Yargıtay İçtihadı Birleştirme B. K. Kararları (2018)

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları; Yargıtay Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Yargıtay Genel Kurulları ve diğer alt derece mahkemeleri nezdinde bağlayıcı olan kararlardır. Bu yazıda 2018 yılında alınıp Resmi Gazete’de yayınlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları’na ve...

Adil Kullanım Noktası: Bir İleri İki Geri

Günümüzde, bir kısmına Türkiye’nin de mensup olduğu, bir çok uluslararası örgüt tarafından temel insan hakları arasında kabul edilen internet erişimi; ülkemizde hala olması gerekenden pahalı ve yavaş. Geçtiğimiz yıl, bu konuyla ilgili olumlu bir...

İnternet Yayınlarının Yeni Zabıtası: RTÜK

Mart 2018’de yürürlüğe giren torba yasayla1birlikte Türkiye’nin doksanlı yıllarda tanışmış olduğu RTÜK; radyo ve televizyon yayınlarıyla sınırlı bulunan yetkisine, internet yayınlarının bir bölümünü de denetleme yetkisini eklemiş oldu.  RTÜK Lisansı Almayan Yayıncılara Erişim Engeli!...

Kıdem Tazminatı Hesaplayıcı

Kıdem tazminatı, 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun halihazırda yürürlükte olan 14. maddesinde 12 düzenlenmekte olan bir işçi alacağıdır. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin yeni bir kanuni düzenleme yürürlüğe girene kadar kıdem tazminatına ilişkin olarak bu...

Numara Sorgulama Uygulamaları Hakkında

Son günlerde yaygın olarak kullanılan GetContact ve türevi numara sorgulama uygulamalarının faaliyetleri Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 21.12.2017 tarih 2017/61 sayılı kararıyla değerlendirilmiş olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.15/7 uyarınca bu tip uygulamaların faaliyetlerinin durdurulmasına...

Cebe Havale İşleminde Güvenlik Zaafiyeti

Cebe havale; banka hesabı olmayan ya da banka hesabını kullanmak istemeyen bir kişiye kolayca para gönderilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde  para göndermek için şu adımlar izlenmektedir: Gönderen alıcının TCKN ile ad-soyad bilgilerini ve...

Adil Kullanım Noktası Uygulaması Esnetiliyor

Adil kullanım noktası ya da diğer bir tabirle adil kullanım kotası; kullanıcının belirlenmiş aylık veri indirme sınırını aşması neticesinde internete erişim hızını gözle görünür ölçüde azaltan bir uygulamadır. Günümüzde diğer iletişim araçlarının yerini büyük ölçüde...

Nisan Karı ve Halk Takvimleri

Bahar aylarına dahil olduğunu düşündüğümüz Nisan ayı, Mart’ın “kazma kürek yaktırma” vazifesini devralmış olacak ki; güzel havaları beklerken, bir sıcak bir soğuk geçen günleri takip eden buz gibi havalar ve kar yağışı ile karşı...

Türk Organ Nakli Mevzuatı ve Otomatik Organ Bağışı Sistemi

Organ bağışı bir bağışçının ölümünden sonra bir başkasının vücuduna nakledilmek üzere organlarının kullanılmasına izin vermesidir. Kalp, el, yüz, kornea nakledilebilen doku ve organlara örnektir. Ayrıca çeşitli doku ve organların bağışçı hayattayken de nakli mümkündür....

Zorunlu/Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi

2016 yılının Ağustos ayında kanunlaşıp, 1 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte kamuoyunda “zorunlu bireysel emeklilik” olarak bilinen sistem başlatıldı. 45 yaşın...